Focus en specialisme staan centraal in onze marktbenadering.

Onze markt

De sectoren waarin Employment Solutions opereert, zijn: sociale zekerheid, re-integratie, verzuimmanagement, zorg en welzijn. Concreet gaat het om de volgende organisaties:

 

Profit Non-profit
  • Verzekeraars Verzuim en WGA
  • Gemeenten
  • Arbo- en verzuimdienstverleners
  • Provincies
  • Eigen Risicodragers WGA
  • UWV
  • Afdeling HRM
  • Politie en andere landelijke instantie
  • Leveranciers SZ oplossingen
  • Zorg- en welzijnsinstellingen

Recente vacatures

Verzuimadviseur

 HBO+  Utrecht